Executive Corporate Law Aspek Hukum Bentuk Badan Hukum Organisasi Usaha Tanggal Monday-Tuesday, 27-28 October 2014 Monday-Tuesday, 1-2 December 2014 Pukul 09.00-16.00 WIB